ÚVOD

Okénko k hasičům aneb co se minulý rok dělo

Minulý rok byl ve Svojšovicích opravdu pestrým. Nemusíme snad ani připomínat jak „opařeným“ se zdál vstup do světa bez epidemiologických opatření. My se díky konci restrikcí mohli naplno věnovat oblíbené činnosti. Přicházeli jste mezi nás, a i nás jste mohli vidět na nejrůznějších obecních akcí. Jmenujme alespoň Vepřové hody ve Svojšovicích, které plynule nahradily Šešovický masopust, několik asistencí, zařizování občerstvení na sázení stromků, otevírání pump-tracku a jiných. Podařilo se nám rozšířit pole naší působnosti na poli požární prevence. Několikrát jsme navštívili Základní školu Emila Kolbena, kde jsme měli možnost žákům různých ročníků předat znalosti nejen o správném chování při rozdělávání i udržování ohně, topidel a jiných činnostech, ale i o základech první pomoci. Znalost požární prevence vnímáme jako základ a pevně doufáme v další spolupráci.

Ve Svojšovicích bylo letos živo. Kromě pravidelných brigád, úklidu obce a práce na hasičárně, rozburácely se na jaře motory hasičských strojů a pod taktovkou trenérů se roztočily kola činnosti sportovního kolektivu mladých hasičů. Za minulou sezonu mluví jejich soutěžní úspěchy, kterých letos, doufáme, bude ještě přibývat.

A co příští rok? Pokud bychom si měli dát předsevzetí, obsahovalo by určitě činnosti, jakými jsou: uspořádat vepřové hody, uhlídat májku, hostit soutěž v požárním útoku, uspořádat přednášky na základní škole, pokračovat v práci s dětmi, být Vám na blízku…

Za SDH Svojšovice: Tomáš Mondschein

Rok 2022 u Jednotky dobrovolných hasičů

Výjezdy

Minulý rok byl u výjezdových hasičů co do počtu vjezdů a akcí nepočetnější v naší historii. Celkem jsme vyjeli k 55 událostem, kdy z nich bylo 24 vyhlášených operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje tzv. „ostrý výjezd“.

Typ událostiPočet
POŽÁR14
TECHNICKÁ POMOC32
PLANNÝ POPLACH3
POŽÁRNÍ ASISTENCE6

Všechny vyhlášené události jsme řádné zajistili s průměrnou dobou výjezdu jednotky 6 min. od vyhlášení poplachu. Celková doba strávená na výjezdu byla 103 hodin a po přepočtení na jednotlivé hasiče to bylo 538 „hasičohodin“.

Největším i nejdéle trvajícím zásahem byl požár v areálu firmy na likvidaci odpadů. Nejpočetnějším typem požárů bylo vzplanutí sazí v komíně a požáry automobilů. Výjezdy klasifikované jako technické pomoci jsou procentuálně největší částí činnosti hasičů napříč republikou. U nás se nejčastěji vyjíždělo k odstraňování stromů padlých přes komunikace a čerpání nebo doplňování vody na hřbitovy či k novým stromkům. Mezi akce, na které oblékáme zásahové oděvy a nejde o škody způsobené živly patřili pravidelné ukázky techniky a asistence v MŠ a ZŠ a dětských dnech, při kterých radost dětí vždy zahřeje na duši.

Nová cisterna

Velice si vážíme rozhodnutí zastupitelů obce Strančice, kteří se rozhodli zafinancovat novější cisternu pro potřeby zajištění požární ochrany v obci. Tu se podařilo zrealizovat nákupem od dobrovolných hasičů ze Starých Hamrů, kteří do výjezdu zařadili úplně novou cisternu. Nové vozidlo jsme si přivezli v červnu a následně jsme jej převezli do firmy Komet na „omlazovací kůru” a úpravy dle našich potřeby. V září, při slavnostním předání, byl tento mercedes pokřtěn jménem „Méďa Béďa” a na konci října byl zařazen do výjezdu. Svého prvního ostrého výjezdu se cisterna dočkala v sobotu 19.11.2022 v 17:40, kdy se šesti hasiči vyjela na únik plynu z rozvaděče do Strančic.

Financování (dotace)

Rok 2022 byl také velmi úspěšný na čerpání dotací, kdy jsme nejdříve získali dotaci Středočeského kraje na podporu akceschopnosti jednoty ve výši 100 000,- Kč, MV GŘ HZS na školení a zásahy mimo katastr obce ve výši 4 200,- Kč a od Nadace Agrofert na nové dýchací přístroje ve výši 50 000,- Kč.

Od MV GŘ HZS jsme také byli zařazeni mezi schválené uchazeče pro rok 2023 na dotaci o přívěsných vozík na hašení, včetně nové motorové stříkačky TOHATSU (mediálně známé z hašení lesního požáru v Hřensku) ve výši 450 000,- Kč. Letos budeme žádat Středočeský kraj o navazující dotaci ve výši 300 000,- Kč, kdy následně obec dle systému dotací doplatí 1/6 z celkové ceny 900 000,- Kč.

Školení

V průběhu roku jsme také absolvovali nespočet školení jak teoretických (cyklická průprava na vybraná témata v délce 40 hodin, velitelské školení na stanici HZS Říčany, referenční školení řidičů, bezpečnost práce, několik školení zdravovědy …), tak praktických: obsluha motorových pil, nositele dýchací techniky, včetně vítězství v soutěžním výcviku Floriánek pořádaného naším okrskem.

Na závěr Vám přeje všech 13 členů zásahové jednotky vše nejlepší, štěstí, klidný nový rok. Těšíme se, že se budeme v letošním roce potkávat hlavně u společenských akcí a nebude nutné u Vás zasahovat v případě neštěstí, i když jsme na to plně připraveni.

Tomáš Zachat, velitel JSDH Svojšovice